Western Balkans Coalition for Genocide and Mass Atrocity Crimes Prevention

Legacy of ICTY

Kao inicijativa posvećena prevenciji sukoba i tranzicijskoj pravdi, CGMAP ima za cilj širenje informacija prikupljenih u okviru pravnih istraga i procesa ispred Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) kao sredstva za promicanje zajedničke istorijske istine o počinjenim zločinima. Projekt ,,Naslijeđe MKSJ-a’’ sadrži inovativne i kreativne obrazovne i multimedijalne alate i materijale koji se mogu koristiti za širenje informacija i edukaciju u vezi sa radom i nasljeđem MKSJ-a.

U partnerstvu sa nekoliko lokalnih i međunarodnih organizacija, uključujući Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, Sud Bosne i Hercegovine, Memorijalni centar Srebrenica-Potočari i Sarajevski informativni centar o Haškom tribunalu, razvili smo dvije grupe edukativnih materijala koji predstavljaju pravne činjenice i nalaze o zločinima počinjenim tokom Opsade Sarajeva i Genocida u Srebrenici.