Civilno društvo je važan akter u sprječavanju masovnih zločina. Osnivanje Koalicije za prevenciju genocida i masovnih zločina na Zapadnom Balkanu doprinosi promociji i koordinaciji napora ka pomirenju na lokalnom nivou, a ova inicijativa igra važnu ulogu u prevenciji konflikta koji vode ka masovnim zločinima.

Izvještaj Generalnog sekretara UN-a, Antónia Guterresa na temu "Odgovornost za zaštitu: naučene lekcije za prevenciju", jun 2019.

Video obraćanje g. Adame Dienga, zamjenika generalnog sekretara i specijalnog savjetnika UN-a za sprječavanje genocida, tokom šestog seminara o prevenciji genocida za regiju Zapadnog Balkana u Sarajevu, februar 2017.

Osnivački dokumenti

Članovi

Osnovana 2017. godine,
CGMAP je
regionalna, inkluzivna, inicijativa
civilnog društva za sprječavanje zločina

0
Trained over 80 civil society organizations on how to identify, respond to, assess, and prevent mass atrocity crimes
0
Sarađujemo na preko 50 projekata i aktivnosti sa organizacijama širom Evrope
0
Organized 6 seminars across Western Balkan region
0
CGMAP currently consists of over 30 of the region’s leading civil society organizations

Uspostavili smo partnerstva sa vodećim organizacijama koje se bave prevencijom genocida i odgovornošću za zaštitu.