Civilno društvo je važan akter u sprječavanju masovnih zločina. Osnivanje Koalicije za prevenciju genocida i masovnih zločina na Zapadnom Balkanu doprinosi promociji i koordinaciji napora ka pomirenju na lokalnom nivou, a ova inicijativa igra važnu ulogu u prevenciji konflikta koji vode ka masovnim zločinima.

Izvještaj Generalnog sekretara UN-a, Antónia Guterresa na temu "Odgovornost za zaštitu: naučene lekcije za prevenciju", jun 2019.

Intervju sa gđom Alice Wairimu Nderitu, zamjenicom generalnog sekretara UN-a i specijalnom savjetnicom UN-a za sprječavanje genocida, tokom njene posjete Srebrenici i učešća na konferenciji Heroine Srebrenice, juli 2022. 

Osnivački dokumenti

Članovi

Osnovana 2017. godine,
CGMAP je
regionalna, inkluzivna, inicijativa
civilnog društva za sprječavanje zločina

0
Trained over 100 civil society organizations on how to identify, respond to, assess, and prevent mass atrocity crimes
0
Sarađujemo na preko 50 projekata i aktivnosti sa organizacijama širom Evrope
0
Organized 12 seminars and meetings across Western Balkan region
0
CGMAP currently consists of over 30 of the region’s leading civil society organizations

Uspostavili smo partnerstva sa vodećim organizacijama koje se bave prevencijom genocida i odgovornošću za zaštitu.