Naš rad

Zajednički projekti i aktivnosti

2017

MAJ 2017: Komemoracija Masakra u Tuzli

Članovi koalicije (CPI, Inicijativa mladih za ljudska prava BiH i Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije) koordinirali su aktivnosti na obilježavanju 27. godišnjice masakra u Tuzli. Organizacije CGMAP-a uspješno su razmijenjivale informacije, učestvovale u zajedničkim aktivnostima i zajedno predstavljale koaliciju povodom 25. maja 1995. godine, dana kada je Vojska Republike Srpske počela artiljerijski napad na grad Tuzla u istočnoj Bosni, u kojem je poginulo 71, a ranjeno 240 ljudi.

JUNI 2017: MKSJ konferencija ,,Dijalozi o naslijeđu” – Sarajevo 2017

Članovi koalicije (CPI i Omladinski resursni centar) učestvovali su u događaju „Obnavljanje kulture mira“, koji je organizovan u okviru aktivnosti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Panelisti i publika istraživali su društvene, ekonomske i političke izazove u izgradnji održivog mira u regiji. Istovremeno su tražili načine kako konvencionalni i nekonvencionalni mehanizmi tranzicijske pravde mogu pomoći izgradnji pravednih društava, sa zdravim demokratskim sistemima. Budući da su i članovi koalicije predstavili informacije o CGMAP-u, ovaj događaj je služio kao službeno pokretanje koalicije u Bosni i Hercegovini.

JUNI/JULI 2017: WARM Festival 2017

Članovi koalicije (CPI i Balkanska istraživačka mreža – BIRN BiH) učestvovali su na simpoziju pravde WARM festivala pod nazivom “Konvencionalni i nekonvencionalni pristupi tranzicijskoj pravdi”. Panelisti su razgovarali o tranzicijskoj pravdi i načinima na koje kolaborativna izložba CPI-a „Tranzicije“, osvjetljava stanje tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Simpoziju i otvaranju izložbe prisustvovalo je više od 100 ljudi, među kojima su bili i predstavnici medija, OCD-a, mladih i šire javnosti.

AVGUST 2017: Saradnja s projektom Sarajevo Film Festivala: „Suočavanje sa prošlošću“:

Projekt “Suočavanje s prošlošću” Sarajevo Film Festivala posvećen je promovisanju dijaloga i mira kroz podizanje svijesti o dalekosežnim i neriješenim posljedicama ratova devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije. Cilj je bio povezati strane koje su bile uključene u ratove u širenje neospornih činjenica o njima. Projekt je podržala Fondacija Robert Bosch Stiftung i predstavljen je u partnerstvu sa Al Jazeerom Balkans i Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. CPI je bio lokalni projektni partner CGMAP-a, te je tako povezao nekoliko članova koalicije s organizatorima festivala kako bi mogli prezentirati svoje priče i projekte na „Suočavanju sa prošlošću“. Riječ je o jedinstvenom događaju koji povezuje filmske stvaraoce sa organizacijama koje istražuju i dokumentuju ratove u bivšoj Jugoslaviji. Cilj je priče podijeliti sa širom publikom. Svake godine Sarajevo Film Festival posjeti preko 100.000 filmskih stvaralaca, umjetnika i šire javnosti iz Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta.

KROZ 2017: MKSJ – SLUČAJ KOSOVO, 1998-1999

Članovi koalicije (CPI, Centar za humanitarno pravo Kosovo i Centar za dokumentaciju o ratnim zločinima) radili su na projektu predstavljanja zajedničke naracije o konfliktu na Kosovu na osnovu činjenica koje je utvrdio sud.

KROZ 2017: Rješavanje problema radikalizacije

Članovi koalicije (pod mentorstvom DOKUMENTA-e i Centra za suočavanje s prošlošću) radili su na zajedničkom projektu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekt je imao za cilj da procijeni odnos između stabilnosti političkih sistema i sklonosti političkoj radikalizaciji i terorizmu u ovim zemljama. Članovi koalicije istraživali su ideju da nedostatak povjerenja u institucije povećava vjerovatnost da ljudi traže radikalna rješenja, povećavajući njihovu osjetljivost na propagandu ili čak regrutovanje od strane ekstremističkih grupa.

2018

AVGUST 2018: Mirovni kamp „Uljepšajmo mir“

U avgustu 2018. godine članovi koalicije (CPI i PRONI Centar za razvoj mladih) organizirali su zajedničke aktivnosti za vrijeme mirovnog kampa „Uljepšajmo mir“ u Brčko Distriktu, Bosna i Hercegovina. Tokom ovog događaja, koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, organizacije su omogućile mirovne aktivnosti za 70 mladih iz 16 opština iz Bosne i Hercegovine.

DECEMBAR 2018: Cijena rada za praktičare rješavanja postkonfliktnog sukoba

15. decembra, 2018. godine PCI je sa dr. Stephanie Arel, Andrew W. Mellon, saradnicom u Memorijalu i Muzeju 11. septembra, organizirao eksperimentalnu radionicu za one koji su uključeni u procese rješavanja postkonfliktnih sukoba i oporavljanja od kolektivnih i individualnih trauma. Njegovanje dubljih veza između onih koji rade nešto slično i razumijevanje mehanizama koji stoje iza empatije koju takav rad zahtijeva, neki su od ciljeva ove eksperimentalne radionice. U njoj su učestvovala dva člana koalicije, BIRN BiH i SARA-Srebrenica. To je bila prva ovakva radionica u Bosni i Hercegovini. Dvije godine kasnije, nastavljamo sa izgradnjom vještina za reagiranje na emocionalno osjetljivi, ili uznemirujući materijal, i uspostavljamo regionalnu mrežu s korisnim resursima za ljude koji rade ovaj teški posao.

KROZ 2017 i 2018: Stvarni glas novinarstva

Članovi koalicije (CPI i BIRN BiH) su implementirali projekat pod nazivom “Stvarni glas novinarstva”, čiji je cilj poboljšanje cjelokupnog položaja novinara i medijskih aktivista, te sprječavanje daljih kršenja slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini. Kroz projekt su urađena istraživanja širom zemlje o izazovima, preprekama i pritiscima s kojima se novinari svakodnevno suočavaju, s naglaskom na lokalne medijske kuće. Ta istraživanja su rezultirala sveobuhvatnim izvještajem koji služi kao izvor za praktičare slobode medija širom regije. Dobio je veliko interesovanje medija u Bosni i Hercegovini, kao i istraživača i novinara širom Evrope. CPI je napravio i prijedloge za akcije za poboljšanje kvaliteta novinarstva i zaštite novinara koji su upućeni ključnim donosiocima odluka u regiji. Kompletna istraživanja mogu se naći online ovdje.

KROZ 2017 i 2018: Umjetnost i pomirenje: Konflikt, Kultura i Zajednica

Članovi koalicije (CPI i Fond za humanitarno pravo) sudjelovali su u multidisciplinarnom istraživačkom projektu kako bi istražili trenutnu sliku na temu ‘pomirenja’ na Zapadnom Balkanu, ali i trenutnu ulogu i potencijalne buduće uloge umjetnosti u pomirenju. Projekat je organizovan u partnerstvu sa King’s College London, London School of Economics i University of the Arts London. Pored toga, ova dva člana koalicije sudjelovala su na „Simpozijumu umjetnosti i pomirenja“ u Londonu u decembru 2018. godine. Na tom simpoziju su predstavili podatke prikupljene od svojih mirovnih inicijativa zasnovanih na umjetnosti i istraživačkih projekata.

2019

FEBRUAR 2019: Budućnost teme „Suočavanje sa prošlošću“ u zemljama bivše Jugoslavije

U 2019. godini CGMAP je uspostavio partnerstvo s Memria – organizacijom koja omogućava prikupljanje i analizu audio zapisa iskustava i povratnih informacija u širokim razmjerima. U februaru 2019. nekoliko članova koalicije sudjelovalo je u panel diskusiji koju je organizirala Memria u Sarajevu. Razgovarano je o procesima tranzicijske pravde koji su implementirani mehanizmima i inicijativama koji se bave nasljeđem zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji tokom 1990-ih.

AVGUST 2019: Kako bolje sarađivati u Evropi?

Od 13. do 15. avgusta, CGMAP je sudjelovao u online konsultacijama koje mapirale napore evropskog civilnog društva u cilju odgovora na porast nasilja zasnovanog na identitetu, kako u regiji tako na svojim granicama i širom svijeta. CPI je, u ime CGMAP-a, moderirao sesiju na temu „Kako bolje sarađivati u Evropi?“ i podijelio iskustvo i naučene lekcije u umrežavanju sa organizacijama i istomišljenicima u radu na polju sprječavanja genocida i masovnih zločina. Konsultacije su bile organizovane od strane Protection Approaches, a domaćin je bio Peace Direct putem platforme Platform4Dialogue.

CGMAP regionalni sastanci

FEBRUAR 2018: Sastanak sa specijalnim savjetnikom Adam Dieng-om u Sarajevu

februara 2018. CPI je imao sastanak sa Adamom Dieng-om, specijalnim savjetnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za sprječavanje genocida i ključnih predstavnika bosanskohercegovačkih organizacija civilnog društva (OCD) u uredu Ujedinjenih nacija u Sarajevu. Tokom sastanka, OCD su upoznali g. Dienga s njihovim radom i trenutnim aktivnostima, kao i najvećim izazovima sa kojima se suočavaju u naporima na izgradnji mira. Sastanku su prisustvovali: stalni koordinator UN-a u Bosni i Hercegovini, gđa. Sezin Sinanoglu, predstavnici OCD-a, te članovi CGMAP-a (BIRN BiH, Fondacija CURE, Forum ZFD, Omladinski centar ”Kvart”, Udruženje Prijelazna pravda, odgovornost i sjećanje i Civil Defenders BiH). Specijalni savjetnik tokom obilaska BIH, razgovarao je i sa članovima bosanskohercegovačke vlade, pravosudnih institucija i predstavnicima međunarodne zajednice.

JUNI 2018: Poticanje pomirenja na Zapadnom Balkanu: Obnavljanje EU pristupa

U junu 2018. godine članovi koalicije (CPI i Fond za humanitarno pravo) su učestvovali u seminaru „Poticanje pomirenja na Zapadnom Balkanu: Obnavljanje EU pristupa u Briselu“, koji je organizirao Generalni Direktorat Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju i Evropska služba za vanjsko djelovanje. Ove dvije organizacije civilnog društva su bile jedine članice koalicije koje su se predstavile na seminaru. Njihove preporuke o kritičkom preispitivanju pristupa Evropske komisije i podrške pomirenju na Zapadnom Balkanu kasnije su korištene na Samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu.

OKTOBAR 2018: Regionalna saradnja, odgovornost, istina i pravda u bivšoj Jugoslaviji

CGMAP je u oktobru sudjelovao na konferenciji ”Nakon MKSJ-a: Regionalna saradnja, odgovornost, istina i pravda u bivšoj Jugoslaviji”, koju je organizovala BIRN-ova Inicijativa za tranzicijsku pravdu. Konferencija se bavila regionalnom saradnjom u procesuiranju ratnih zločina, traženjem nestalih osobe, sudjelovanjem žrtava i ulogom arhiva, te pitanjima umjetnosti, medija i muzeja u suočavanju s prošlošću. U panelu o narativima suđenja za ratne zločine, CPI je razgovarao sa kolegama i članovima koalicije iz Inicijative mladih za ljudska prava (Hrvatska), Humanitarnog pravnog centra Kosovo i BIRN (Bosna i Hercegovina).

MAJ 2019: Sprječavanje nasilja zasnovanog na identitetu i masovni zločini

maja CPI je, u ime CGMAP-a, učestvovao na sastanku civilnog društva u Briselu koji je istraživao kako evropsko civilno društvo može dalje doprinijeti sprječavanju zločina. Sastanak je uslijedio nakon Devetog sastanka Globalne mreže odgovornosti za zaštitu žarišnih tačaka. Sastanak je prenosila organizacija „Protection Approaches“, a podržale su ga „Europska služba za vanjsko djelovanje, Obavijest o genocidu i Ured Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu..

OKTOBAR 2019: Sastanak sa specijalnim savjetnikom Adama Dieng-om u Sarajevu

U oktobru je CGMAP organizovao sastanak sa bosanskim organizacijama civilnog društva (OCD) i g. Adamom Dieng-om, zamjenikom generalnog sekretara i specijalnim savjetnikom UN-a za sprječavanje genocida. Tokom sastanka, predstavnici OCD-a mogli su predstaviti svoj rad i razgovarati o preprekama, strategijama i svojim vizijama za budućnost. Zahvalni smo gospodinu Diengu što je prenio svoja gledišta o pitanju pomirenja, izgradnje mira i govora mržnje u Bosni i Hercegovini i na ulogu OCD-a u tim procesima. Sastanku su prisustvovali i Kathleen Kavalec, šefica OSCE-a misije u Bosni i Hercegovini, te lokalni zvaničnici UN-a.