Prijatelji

Prijatelji koalicije / Trenirane organizacije

Ispod su organizacije koje su prisustvovale našim godišnjim seminarima o prevenciji genocida od 2011. godine do danas. 

Teme ovih seminara bile su izazovi i inihibitori ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti počinjenih u regiji zapadnog Balkana.

Za više informacija o tome kako postati naš saradnik ili učestvovati u našim aktivnostima, pišite nam na [email protected]

BOSNA I HERCEGOVINA

 • Udruženje “Prijatelji Srebrenice”, Srebrenica (2012)
 • Kancelarija za ljudska prava, Tuzla (2012)
 • Udruženje za prava ubijenih i nestalih lica, Banja Luka (2011)
 • Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (2011 – 2017)
 • Udruženje za prava ubijenih i nestalih lica, Vogošća (2011)
 • Jer me se Tiče, Prijedor (2013)
 • Udruženje za prava nestalih lica, Lopare (2011)
 • Koridor, Sarajevo (2011)
 • Udruženje ”Majke Srebrenice”, Srebrenica (2011)
 • Medica Zenica, Zenica (2011)
 • Udruženje Prijedor 92, Prijedor (2011)
 • Nansen Dialogue Centar, Mostar (2011)
 • Udruženje žena ”Rogatica”, Rogatica (2011)
 • Omladinsko udruženje ”Čisto srce”, Prijedor (2014)
 • Udruga za društvena istraživanja i komunikacije, Sarajevo (2013) (2017)
 • Udruženje ”Stop mržnji na internetu”, Pale (2014)
 • Udruženje studenata socijalnog rada, Mostar (2012)
 • TRIAL, Sarajevo (2011)
 • UG Benevolentia, Banja Luka (2012)
 • Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Sarajevo (2014)
 • Vermont, Brčko (2011)
 • Udruženje ”Višegrad 92”, Višegrad (2011)
 • Viktorija 99 Jajce, Jajce (2011)
 • Udruženje “Žene za žene”, Sarajevo (2012)
 • VIVA Žene, Tuzla (2011 – 2012)
 • Udruženje ”Udružene žene”, Banja Luka (2012)
 • Atlanska Inicijativa, Sarajevo (2011)
 • Forum ZFD, Sarajevo (2016 – 2017)
 • Udruženje Logoraša BiH, Sarajevo (2011)
 • Udruženje Logoraša Višegrad, Višegrad (2011)
 • Catholic Relief Services (CRS), Sarajevo (2011), (2013)
 • Civil Rights Defenders, Sarajevo (2016 – 2017)
 • Centar za ljudska prava, Sarajevo (2011)

HRVATSKA

 • Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek (2012)
 • Koalicija za rad sa psihotraumom i za mir, Vukovar (2012)
 • Iskorak, Zagreb (2012)

CRNA GORA

 • Akcija za ljudska, Podgorica (2014)
 • Udruženje građana ‘’DAMI”, Podgorica (2012)
 • CET Platforma, Podgorica (2013)
 • Centar za građansko obrazovanje, Podgorica (2017)

SJEVERNA MAKEDONIJA

 • Udruženje Roma, Tetovo (2013)
 • Centar građanske inicijative, Prilep (2012)
 • Udruženje mladih pravnika, Skoplje (2013)
 • Centar građanske inicijative, Skoplje (2013)
 • Centar za istraživanje sigurnosti, odbrane i mira, Skoplje (2013)
 • Dokumentaciono-istraživački centar za sigurnost i mir, Skoplje (2014)
 • Udruženje studenata ”Way Out”, Skoplje (2013)
 • Evropski centar ”Link”, Gostivar (2013)

SRBIJA

 • Alijansa mladih, Sjenica (2014)
 • Heartefact Fond, Beograd (2012)
 • Centar 9, Beograd (2013)
 • CANVAS, Beograd (2012)
 • Centar za razvoj civilnog društva, Novi Sad (2014)
 • Centar za ravnopravnost, Beograd (2014)
 • Centar za istraživanje sigurnosti i odbrane, Beograd (2013 – 2014)
 • Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju, Prijepolje (2013) (2016) (2017)
 • Žene u crnom, Beograd (2014)
 • Omladinski centra za kulturu i obrazovanje, Priboj (2014)
 • Kulturni centar ”DamaD”, Novi Pazar (2012)
 • Grupa 484, Beograd (2012)