O nama

Naša priča

2017. godine, Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) i Ured Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu (UNOGPRP) su iskoristili priliku da nadograde kapacitete i korisnost CPI-ovih godišnjih seminara za sprječavanje genocida. Zajedno su osnovali Koaliciju za prevenciju genocida i masovnih zločina na Zapadnom Balkanu (CGMAP) radi povezivanja i olakšavanja saradnje među organizacijama civilnog društva koje sudjeluju u razvoju i provođenju programa koji identificiraju, procjenjuju, reagiraju i sprječavaju zločine u njihovim zajednicama.

Regionalna saradnja koju smo vidjeli, a koju je podržala međunarodna zajednica, potakla je novi optimizam u suočavanju sa problemima poput korupcije, diskriminacije, stereotipiziranja i govora mržnje.

Katakteristike političkog, društvenog i ekonomskog sistema regije Zapadnog Balkana, potaknute ratovima devedesetih, još uvijek su prisutne, no nada svih organizacija koje sudjeluju u radu je da će ova kolaborativna platforma i slične edukacije donijeti prednost u sprječavanju napetosti i sukoba u budućnosti.

Od 2011. godine, CPI i UNOGPRP obučavaju i podržavaju lokalne organizacije u praćenju faktora rizika povezanih sa međugrupnim nasiljem i masovnim zločinima. CGMAP proširuje podršku koju dajemo lokalnim sistemima ublažavanja i sprečavanja sukoba i organizacijama i koalicijama koji se fokusiraju na sprječavanje i zaustavljanje lokaliziranih prijetnji i manifestacija nasilja prije nego što eskaliraju.

Više o Uredu Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu (UNOGPRP)

Osnovan 2004. godine, UNOGPRP poduzima nacionalne i međunarodne napore na zaštiti stanovništva od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovječnosti. Fokus ureda je na smanjenju rizika od zločina i određivanje odgovarajuće akcije za zaustavljanje zločina, zaustavljanje onih zločina koji su u toku i obeshrabrivljanje ponavljanja zločina metodom kažnjavanja odgovornih. Njihov ured u New Yorku prikuplja informacije, procjenjuje delikatne situacije širom svijeta i upozorava relevantne aktere na rizik zločina. Također, sudjeluju u treninzima i pružaju tehničku pomoć za promovisanje boljeg razumijevanja uzroka i dinamike zločina protiv čovječnosti i kako se isti mogu spriječiti. Za više informacija posjetite: http://www.un.org/en/genocideprevention/

Ko smo mi?

Koalicija za prevenciju genocida i masovnih zločina na Zapadnom Balkanu (CGMAP) je regionalna i inkluzivna inicijativa civilnog društva za sprječavanje zločina (genocid, ratni zločini, etničko čišćenje i zločini protiv čovječnosti).

CGMAP inicijativa je prvi put povedena od strane Centra za postkonfliktna istraživanja (CPI) i Ureda Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu (UNOGPRP) 2017. godine.

Od tada, CGMAP predstavlja kolaborativnu koaliciju sa preko 20 vodećih organizacija civilnog društva (OCD) koje rade na programima za sprječavanje genocida i smanjenja nasilja na etničkoj osnovu u regiji Zapadnog Balkana.

CGMAP pruža regionalnu platformu za razmjenu dijaloga između organizacija civilnog društva (OCD), regionalnih vlada i međunarodnih zajednica.

Naš rad

Misija: Povećati kapacitete organizacija civilnog društva koje rade u regiji Zapadnog Balkana u oblasti ljudskih prava, pomirenja, izgradnje mira i tranzicijske prave: Na taj način će se pojačati njihova sposobnost identifikacije i prevencije zločina (genocida, ratnih zločina, etničkih čišćenja i zločina protiv čovječnosti).

Vizija: Vjerujemo da je osiguranje nepristrasnih, objektivnih i nezavisnih mehanizama tranzicijske pravde od najveće važnosti za postkonfliktni oporavak i sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava. Vjerujemo da preduzimajući aktivnosti na navedenim poljima, kako lokalno tako i regionalno, jedini način za stvaranje održivih i uspješnih postkonfliktnih društava, koja u konačnici i oslikavaju gore navedene vrijednosti.

To planiramo postići tako što ćemo ispuniti sljedeće ciljeve:

  • Inkorporirajući etos dokumenata Ujedinjenih Nacija pod nazivom ,,Odgovornost za zaštitu’’ i ,,Okvir za analizu masovnih zločinaˮ, kroz podučavanje članova koalicije o metodama interakcije sa svojom vladom.
  • Prevazilaženjem prepreka, uključujući granice i istorijske podjele između organizacija civilnih društava, kako bi se katalizirale inicijative koje podižu svijest i zahtijevaju promjene kod političkih, društvenih, obrazovnih i medijskih institucija.

Savjetodavni odbor

Savjetodavni odbor CGMAP-a čine akademici, stručnjaci i istraživači, koji rade na poljima proučavanja genocida i holokausta i sprječavanja sukoba. Savjetodavni odbor nas drži u korak sa najnovijim dostignućima u oblasti prevencije genocida, te održava odnose između CGMAP-a i ostalih prakticionara, stručnjaka i zainteresiranih stranaka širom svijeta.

Donatori

Kontakt

GLAVNI KONTAKT I INSTITUCIJA ORGANIZACIJE:

Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI)
Pruščakova 21, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 (0)61 274 997

Opšti upiti:
[email protected]

Za informacije o tome kako postati član ili učestvovati u našim aktivnostima:
[email protected]

Zahvaljujemo!