O nama

Naša priča

2017. godine, Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) i Ured Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu (UNOGPRP) su iskoristili priliku da nadograde kapacitete i korisnost CPI-ovih godišnjih seminara za sprječavanje genocida. Zajedno su osnovali Koaliciju za prevenciju genocida i masovnih zločina na Zapadnom Balkanu (CGMAP) radi povezivanja i olakšavanja saradnje među organizacijama civilnog društva koje sudjeluju u razvoju i provođenju programa koji identificiraju, procjenjuju, reagiraju i sprječavaju zločine u njihovim zajednicama.

Regionalna saradnja koju smo vidjeli, a koju je podržala međunarodna zajednica, potakla je novi optimizam u suočavanju sa problemima poput korupcije, diskriminacije, stereotipiziranja i govora mržnje.

Katakteristike političkog, društvenog i ekonomskog sistema regije Zapadnog Balkana, potaknute ratovima devedesetih, još uvijek su prisutne, no nada svih organizacija koje sudjeluju u radu je da će ova kolaborativna platforma i slične edukacije donijeti prednost u sprječavanju napetosti i sukoba u budućnosti.

Od 2011. godine, CPI i UNOGPRP obučavaju i podržavaju lokalne organizacije u praćenju faktora rizika povezanih sa međugrupnim nasiljem i masovnim zločinima. CGMAP proširuje podršku koju dajemo lokalnim sistemima ublažavanja i sprečavanja sukoba i organizacijama i koalicijama koji se fokusiraju na sprječavanje i zaustavljanje lokaliziranih prijetnji i manifestacija nasilja prije nego što eskaliraju.

Više o Uredu Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu (UNOGPRP)

Osnovan 2004. godine, UNOGPRP poduzima nacionalne i međunarodne napore na zaštiti stanovništva od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovječnosti. Fokus ureda je na smanjenju rizika od zločina i određivanje odgovarajuće akcije za zaustavljanje zločina, zaustavljanje onih zločina koji su u toku i obeshrabrivljanje ponavljanja zločina metodom kažnjavanja odgovornih. Njihov ured u New Yorku prikuplja informacije, procjenjuje delikatne situacije širom svijeta i upozorava relevantne aktere na rizik zločina. Također, sudjeluju u treninzima i pružaju tehničku pomoć za promovisanje boljeg razumijevanja uzroka i dinamike zločina protiv čovječnosti i kako se isti mogu spriječiti. Za više informacija posjetite: http://www.un.org/en/genocideprevention/

Ko smo mi?

Koalicija za prevenciju genocida i masovnih zločina na Zapadnom Balkanu (CGMAP) je regionalna i inkluzivna inicijativa civilnog društva za sprječavanje zločina (genocid, ratni zločini, etničko čišćenje i zločini protiv čovječnosti).

CGMAP inicijativa je prvi put povedena od strane Centra za postkonfliktna istraživanja (CPI) i Ureda Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu (UNOGPRP) 2017. godine.

Od tada, CGMAP predstavlja kolaborativnu koaliciju sa preko 20 vodećih organizacija civilnog društva (OCD) koje rade na programima za sprječavanje genocida i smanjenja nasilja na etničkoj osnovu u regiji Zapadnog Balkana.

CGMAP pruža regionalnu platformu za razmjenu dijaloga između organizacija civilnog društva (OCD), regionalnih vlada i međunarodnih zajednica.

Naš rad

Misija: Povećati kapacitete organizacija civilnog društva koje rade u regiji Zapadnog Balkana u oblasti ljudskih prava, pomirenja, izgradnje mira i tranzicijske prave: Na taj način će se pojačati njihova sposobnost identifikacije i prevencije zločina (genocida, ratnih zločina, etničkih čišćenja i zločina protiv čovječnosti).

Vizija: Vjerujemo da je osiguranje nepristrasnih, objektivnih i nezavisnih mehanizama tranzicijske pravde od najveće važnosti za postkonfliktni oporavak i sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava. Vjerujemo da preduzimajući aktivnosti na navedenim poljima, kako lokalno tako i regionalno, jedini način za stvaranje održivih i uspješnih postkonfliktnih društava, koja u konačnici i oslikavaju gore navedene vrijednosti.

To planiramo postići tako što ćemo ispuniti sljedeće ciljeve:

  • Inkorporirajući etos dokumenata Ujedinjenih Nacija pod nazivom ,,Odgovornost za zaštitu’’ i ,,Okvir za analizu masovnih zločinaˮ, kroz podučavanje članova koalicije o metodama interakcije sa svojom vladom.
  • Prevazilaženjem prepreka, uključujući granice i istorijske podjele između organizacija civilnih društava, kako bi se katalizirale inicijative koje podižu svijest i zahtijevaju promjene kod političkih, društvenih, obrazovnih i medijskih institucija.

Savjetodavni odbor

Savjetodavni odbor CGMAP-a čine akademici, stručnjaci i istraživači, koji rade na poljima proučavanja genocida i holokausta i sprječavanja sukoba. Savjetodavni odbor nas drži u korak sa najnovijim dostignućima u oblasti prevencije genocida, te održava odnose između CGMAP-a i ostalih prakticionara, stručnjaka i zainteresiranih stranaka širom svijeta.

Thomas Unger

Thomas Unger je suosnivač magistarskog programa naprednih studija tranzicione pravde, ljudskih prava i vladavine prava na Ženevskoj Akademiji za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Bivši je viši savjetnik specijalnog izvjestitelja UN-a za promicanje istine, pravde, reparacija i garancija za neponavljanje. S više od 15 godina iskustva u polju tranzicione pravde, prethodno je bio pravni savjetnik za ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo austrijskog Ministarstva vanjskih poslova

Richard S. A. Newell

Richard S. A. Newell je suosnivač Aegis fondacije udruženih studenata (sada STAND). Proveo je nekoliko godina radeći kao aktivist u Bosni i Hercegovini kao organizator

David Simon

David Simon je direktor Programa za proučavanje genocida na Univerzitetu Yale. Radi kao predavač na Odsjeku za političke nauke na Yaleu. Njegovo istraživanje usredotočeno je

Dr Melanie O’Brien

Dr Melanie O’Brien je predavačica međunarodnog prava na Univerzitetu Zapadne Australije i nagrađivana nastavnica međunarodnog humanitarnog prava, međunarodnog javnog prava i pravnih istraživanja. Njeno istraživanje

Ellen J. Kennedy, Ph.D.

Dr Ellen J. Kennedy je osnivačica i izvršna direktorica organizacije Svijet bez genocida koja pruža obrazovanje o prošlim i trenutnim sukobima i zagovara na lokalnim,

David Estrin

David Estrin je osnivač i izvršni direktor neprofitne organizacije Zajedno se sjećamo posvećene osnaživanju budućih generacija lidera da “nikad više” ne ostane samo fraza na

Dr. Hikmet Karčić

Dr. Hikmet Karčić je istraživač genocida iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Radi na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka (IITB) u Sarajevu i viši je saradnik

Donatori

Kontakt

GLAVNI KONTAKT I INSTITUCIJA ORGANIZACIJE:

Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI)
Pruščakova 21, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 (0)61 274 997

Opšti upiti:
[email protected]

Za informacije o tome kako postati član ili učestvovati u našim aktivnostima:
[email protected]

Zahvaljujemo!