Ellen J. Kennedy, Ph.D.

Dr Ellen J. Kennedy je osnivačica i izvršna direktorica organizacije Svijet bez genocida koja pruža obrazovanje o prošlim i trenutnim sukobima i zagovara na lokalnim, državnim i nacionalnim nivoima politike koje promiču mir i pravdu. Ona je vanredni profesor na Pravnom fakultetu Mitchell Hamline u St. Paulu, Minnesota. Kennedy je za svoj rad primila mnoge nagrade, uključujući Izvanrednog građanina iz Centra Anne Frank u New Yorku, Vođu godine u visokom obrazovanju iz Nacionalnog društva za iskustveno obrazovanje, Nagradu za izvanredne usluge od Sociološkog društva na Srednjem zapadu, Nagradu za usluge u zajednici od Univerziteta iz Minnesote, Nagrada za ljudska prava Ureda Ujedinjenih nacija za Crkvene žene ujedinjena, Nagrada za donošenje promjena iz Minesota Women’s Press, a 2019. je proglašena istaknutim istraživačem za svoj rad na polju ljudskih prava.

Svijet bez genocida dobio je Zahvalnicu za rad od Ureda guvernera države Minnesota. Dva programa Svijet bez genocida dobila su nagradu za etičko vođstvo u Minnesoti. Kennedy je član Advokatske komore države Minnesota, član odbora FBI-jevog udruženja bivših studenata Akademije građana Minneapolis, u Savjetodavnom odboru Udruženja Ujedinjenih nacija u Minesoti i bivši predsjednik dva Rotary kluba. Podržava rad Međunarodnog krivičnog suda putem Koalicije za Međunarodni krivični sud. Kennedy je diplomirala na Univerzitetu u Michiganu, tri magisterija i dva doktorata završila je na Univerzitetu u Minnesoti.