David Simon

David Simon je direktor Programa za proučavanje genocida na Univerzitetu Yale. Radi kao predavač na Odsjeku za političke nauke na Yaleu. Njegovo istraživanje usredotočeno je na prevenciju masovnih zločina i oporavak nakon zločina. Radio je kao savjetnik u Uredu Ujedinjenih nacija za specijalnog savjetnika za prevenciju genocida. Doktorirao je političke nauke na Univerzitetu Kalifornija u Los Angelesu. Kao direktor Programa studija genocida, vodio je razvoj projekta „Masovna zlodjela u digitalnoj eri“, ispitujući kako digitalna tehnologija utječe na sve aspekte savremenih masovnih zločina, uključujući njihov početak, mogućnosti za prevenciju, dinamiku odgovornosti i obrasce memorijalizacije. Njegova najnovija publikacija je “Masovno nasilje i pamćenje u digitalno doba: Memorijalizacija bez uporišta” (Palgrave-MacMillan 2020).