Thomas Unger

Thomas Unger je suosnivač magistarskog programa naprednih studija tranzicione pravde, ljudskih prava i vladavine prava na Ženevskoj Akademiji za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Bivši je viši savjetnik specijalnog izvjestitelja UN-a za promicanje istine, pravde, reparacija i garancija za neponavljanje.

S više od 15 godina iskustva u polju tranzicione pravde, prethodno je bio pravni savjetnik za ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo austrijskog Ministarstva vanjskih poslova i stariji saradnik Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu (ICTJ). Takođe je radio u Misiji OSCE-a na Kosovu i kao pravni službenik u Tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Thomas Unger je diplomirao pravo na Univerzitetu u Beču, diplomirao je međunarodne pravne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u New Yorku i magistrirao iz oblasti ljudskih prava i demokratizacije na Evropskom međuuniverzitetskom centru za ljudska prava i demokratizaciju (Venecija).