Dr. Hikmet Karčić

Dr. Hikmet Karčić je istraživač genocida iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Radi na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka (IITB) u Sarajevu i viši je saradnik u Centru za globalnu politiku (CGP) u Washingtonu, DC. 2017. je radio kao saradnik u Auschwitz Institutu za mir i pomirenje. Twitter: @hikmet_karcic