Richard S. A. Newell

Richard S. A. Newell je suosnivač Aegis fondacije udruženih studenata (sada STAND). Proveo je nekoliko godina radeći kao aktivist u Bosni i Hercegovini kao organizator edukativnih putovanja za Aegis studente. Sada živi u Sarajavu. Doktorski studij završava na Univerzitetu u Grazu istraživajući pitanja vezana za Drugi svjetski rat i sjećanje na Holokaust.