Dr Melanie O’Brien

Dr Melanie O’Brien je predavačica međunarodnog prava na Univerzitetu Zapadne Australije i nagrađivana nastavnica međunarodnog humanitarnog prava, međunarodnog javnog prava i pravnih istraživanja. Njeno istraživanje ispituje vezu između ljudskih prava i procesa genocida, kao i seksualne i rodno zasnovane zločine nad ženama. Njezin rad na temu prisilnog braka citirao je Međunarodni krivični sud, a ona je savjetovala UN-ov Ured visokog povjerenika za ljudska prava o ljudskim pravima i sprečavanju genocida. Melanie je provela terenski rad i istraživanje na šest kontinenata, a njena sljedeća knjiga “Od diskriminacije do smrti” će istraživati kršenja ljudskih prava kroz proces genocida.

Melanie je predsjednica Međunarodne asocijacije istraživača genocida (IAGS). Kao supredsjedavajući član je sazvala konferenciju IAGS za 2017. godinu na Univerzitetu u Queenslandu, radeći u Uredničkom odboru za studije i prevenciju genocida od 2013. do 2017. godine. Urednica je Međunarodnog časopisa za ljudska prava i Pregleda ljudskih prava i Međunarodnog odbora za humanitarno pravo WA australijskog Crvenog križa. Melanie je predana pravnica koja je prethodno radila na nekoliko australijskih univerziteta, Nacionalnoj instituciji za ljudska prava Samoe i Odjelu za pravno savjetovanje Tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda. Autorica je djela “Kriminalizacija mirovnih snaga: Modernizacija nacionalnih pristupa seksualnom iskorištavanju i zlostavljanju” (Palgrave 2017). Na Twitter-u je možete pronaći pod imenom @DrMelOB.