Godišnji seminari za izgradnju kapaciteta

Godišnji seminar o prevenciji genocida za regiju Zapadnog Balkana je serija seminara koja pokriva teme povezane sa izazovima koje predstavljaju zločini, genocid i zločini protiv čovječnosti, etnička čišćenja i ratni zločini u regiji Zapadnog Balkana (RZB). Ove radionice su dio većeg kolektivnog napora organizacija civilnog društva (OCD) na području regije Zapadnog Balkana na prepoznavanju, reagovanju, procjeni i sprječavanju ovih zločina unutar zajednica. Centar za postkonflikktna istraživanja (CPI) i Ured Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu (UNOGPRP) organiziraju ove godišnje seminare sa namjerom da educiraju civilno društvo o pravovremenom reagiranju i sprječavanju ratnih zločina i genocida.

Od 2011. godine, predstavnici preko 100 OCD-a širom regije Zapadnog Balkana prisustvovali su ovim seminarima. Učestvovale su OCD iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova. Tako se organizacijama civilnog društva pružaju široke mogućnosti saradnje i umrežavanja, koje mnoge od njih ne praktikuju u svom poslu. Predstavnici CPI-a i UNOGPRP-a organizuju diskusije i prezentacije čiji je cilj povećanje učinkovitosti i efikasnosti napora OCD-a u sprječavanju genocida i masovnih zločina.

Svaki seminar je fokusiran na ključne aspekte mehanizama prevencije i reagovanja, kako na međunarodnom, tako i na domaćem nivou. Učesnici upoznaju funkcijame i metodologiju mehanizma ranog upozoravanja Ujedinjenih nacija o genocidu i masovnim zločinima, kao i o postojećim strukturama za sprječavanje istih u regiji Zapadnog Balkana. Stručnjaci pregledavaju društveno-istorijsku dinamiku i ulazne tačke za sprječavanje i reagiranje na masovne zločine, fokusirajući se na izazove i mogućnosti civilnih društava. Učesnici predlažu konkretne mjere za jačanje političke volje u borbi protiv masovnih zločina, razgovaraju o načinima uz pomoć kojih mogu poboljšati svojrad i projekte koji utiču na političku, obrazovnu i socijalnu sferu. Na kraju, sudionici dalje razmišljaju o tome kako države članice, regionalne organizacije i civilna društva mogu doprinijeti preventivnim naporima u zaštiti stanovništva u riziku.

Seminari i sastanci o prevenciji genocida su već održani u nekoliko država u regiji Zapadnog Balkana, uključujući:

 • Jun 20 – 21, 2011: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Oktobar 10 – 11, 2012: Budva, Crna Gora
 • Oktobar 23 – 24, 2013: Skopje, Sjeverna Makedonija
 • Novembar 17 – 18, 2014: Beograd, Srbija
 • Mart 9 – 10, 2016: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Februar 21 – 22, 2017: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Februar 12, 2018: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Oktobar 8, 2019: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Jun 21, 2021: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Januar 17, 2023: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Jun 2, 2023: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Mart 21 – 22, 2024: Podgorica, Crna Gora

Ovi seminari nemaju za cilj striktno identificiranje odgovornih za događaje genocida i zločina u regiji Zapadnog Balkana. Umjesto toga, oni objektivno pokazuju zašto i kako su se takvi događaji desili i identificiraju najbolje prakse za njihovu prevenciju. Učestvovanjem na godišnjim seminarima OCD potvrđuju svoju posvećenost rješavanju pitanja zločina protiv čovječnosti i genocida. Tokom seminara, svi OCD-i dobivaju alate za:

 • Predstavljenje uslova “na terenu” odgovarajućim akterima;
 • Reagovanje na zabrinutosti lokalnih i regionalnih partnera odgovarajućim aktivnostima na međunarodnoj razini;
 • Organizovanje lokalne zajednice za suzbijanje govora mržnje i nasilja;
 • Korištenje društvenih medija i druge tehnologije u naporima da spriječe nasilni konflikt.

Za informacije o tome kako postati član ili učestvovati u našim aktivnostima, pošaljite nam e-mail na [email protected]