Savjetodavni odbor

Thomas Unger

Thomas Unger je suosnivač magistarskog programa naprednih studija tranzicione pravde, ljudskih prava i vladavine prava na Ženevskoj Akademiji za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Bivši je viši savjetnik specijalnog izvjestitelja UN-a za promicanje istine, pravde, reparacija i garancija za neponavljanje. S više od 15 godina iskustva u polju tranzicione pravde, prethodno je bio pravni savjetnik za ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo austrijskog Ministarstva vanjskih poslova i stariji saradnik Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu (ICTJ). Takođe je radio u Misiji OSCE-a na Kosovu i kao pravni službenik u Tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Thomas Unger je diplomirao pravo na Univerzitetu u Beču, diplomirao je međunarodne pravne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u New Yorku i magistrirao iz oblasti ljudskih prava i demokratizacije na Evropskom međuuniverzitetskom centru za ljudska prava i demokratizaciju (Venecija).

Richard S. A. Newell

Richard S. A. Newell je suosnivač Aegis fondacije udruženih studenata (sada STAND). Proveo je nekoliko godina radeći kao aktivist u Bosni i Hercegovini kao organizator

David Simon

David Simon je direktor Programa za proučavanje genocida na Univerzitetu Yale. Radi kao predavač na Odsjeku za političke nauke na Yaleu. Njegovo istraživanje usredotočeno je

Dr Melanie O’Brien

Dr Melanie O’Brien je predavačica međunarodnog prava na Univerzitetu Zapadne Australije i nagrađivana nastavnica međunarodnog humanitarnog prava, međunarodnog javnog prava i pravnih istraživanja. Njeno istraživanje

Ellen J. Kennedy, Ph.D.

Dr Ellen J. Kennedy je osnivačica i izvršna direktorica organizacije Svijet bez genocida koja pruža obrazovanje o prošlim i trenutnim sukobima i zagovara na lokalnim,

David Estrin

David Estrin je osnivač i izvršni direktor neprofitne organizacije Zajedno se sjećamo posvećene osnaživanju budućih generacija lidera da “nikad više” ne ostane samo fraza na

Dr. Hikmet Karčić

Dr. Hikmet Karčić je istraživač genocida iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Radi na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka (IITB) u Sarajevu i viši je saradnik